Pane tähele!

Festivali korraldajatel ja turvameeskonnal on õigus mitte sisse lasta ja saata kontserdialalt välja külastajaid, kes ei täida festivali reegleid:

1) Festivali Baltic Sun alale ei pääse kaasa toodud alkoholi, klaastaara, relvade, pürotehniliste vahendite ja muude ohtlike esemete ning ainetega.

2) Festivalialal on lubatud suitsetada ainult selleks ettenähtud ja tähistatud kohas.

3) Randmepael ei ole kehtiv ega kuulu ümbervahetamisele, kui see on rikutud või katki.

4) Kaasa võetud söögi ja joogiga väravast sisse ei pääse. Erandina saab alati kaasa võtta väikelaste spetsiaalsed piimad ja püreed.

5) Ohtlike esemete, nagu külm- ja tulirelvade, laskemoona, pürotehnika, lõhkematerjalide, kergesti süttivate ainete, mürkainete ja radioaktiivsete materjalide kaasavõtmine ei ole lubatud.

6) Ära võta kaasa ega tarbi ürituse territooriumil ega mujal narkootilisi, psühhotroopseid, uimastava toimega aineid.

7) Lemmikloomade toomine festivali territooriumile ei ole lubatud.

8) Kontsertidest videosalvestiste ja fotode tegemine avaliku taasesituse eesmärgil on lubatud vaid eelneval kokkuleppel korraldajatega. Pildistamine ja videosalvestiste tegemine nutiseadmetega on lubatud. #balticsunfest

9) Pärast festivalipäeva lõppu lahku festivali territooriumilt.

Loe ka seda:

Pin It on Pinterest

Share This